นาญพระเครื่องเมืองกาญจนบุรีศึกษาเพื่อสะสม พร้อมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะทุกประการ ร้าน ชำนาญ พระเครื่อง รับเช่า-ขาย และจัดหาพระเครื่อง,เครื่องราง,พระบูชาต่างๆ ร้าน ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เงินแท้พระแท้ตลอดกาล

 

''รับประกัน'' สอบถาม ที่    090-1403691

 
             
จำนวน 62 รายการ